Haring is ingebakken in onze taal

_

Haring is ingebakken in onze taal

In het Nederlandstalig landgebied (Nederland en Vlaanderen) is haring een veelvoorkomende gast in tal van spreekwoorden. In totaal hebben we 9 spreekwoorden op een rij gezet met haring in de hoofdrol.

Ken jij de betekenis van deze spreekwoorden?

Tip: Beweeg over de spreekwoorden voor de uitleg.

Haring bij de vleet

In overvloed.
(Een 'vleet' is een groot net dat door de haringloggers werd/wordt gebruikt.)

Als haringen in een ton

Zeer dicht opeen gepakt.

Die haring braadt niet

Dat plan zal niet lukken.

Er haring van willen hebben

Willen weten hoe het in elkaar zit.

Haring in het land, dokter aan de kant

Haring eten is heel gezond; haring is zelfs één van de meest gezonde vissen.

Hij is lelijk ten haring gevaren

Hij heeft zwaar pech gehad.

Roep geen haring voor hij in het net is

Wees niet te voorbarig

Zijn haring braadt daar niet

Hij is daar niet welkom.

Zo droog als een haring

Hij zegt bijna niks.